Author: phammai

Ms Mai có kinh nghiệm 8 năm cho content chuyên sâu. Bà từng làm việc tại nhiều đầu báo lớn, trong đó có Đất Việt Online, Phụ nữ Today,...Những chia sẻ từ thực tế làm nghề hi vọng sẽ giúp ích bạn học viết nhanh hơn, hay hơn!